Inspiratie over rouwvervoer

< Terug naar overzicht

Onderweg met de uitvaartbus

De uitvaartbus heeft de mogelijkheid om met een kleine groep (15 mensen) de overledene samen weg te brengen. Van woonhuis of uitvaartcentrum naar een aula of andere afscheidslokatie en als er voor een andere lokatie voor de receptie is gekozen brengt de uitvaartbus je daar ook heen. En als laatste naar huis. De uitvaartbus kan een belangrijk onderdeel zijn van de gehele dag van afscheid.
Een ervaring:
"Het wegbrengen van een geliefde naar begraafplaats of crematorium vonden wij altijd iets extra treurigs hebben bij het al aanwezige verdriet. Daar gaat je dierbare dan. Voor de allerlaatste keer. In een limousine met vreemden. Gescheiden van de geliefden in de volgauto’s. In de uitvaartbus ben je samen. Is er nog wat extra tijd onderling. Je maakt gelijkertijd hetzelfde mee. Met onze overleden moeder hebben we de stad doorkruist. Zijn we langs haar, ons ouderlijk, huis gereden. Langs betekenisvolle plekken uit haar leven. Aldus herinneringen en anekdotes oproepend. Een mooie, intieme wijze om met haar naar haar definitieve afscheid te gaan."
Copyright © 2018 - De Ode - Alle rechten voorbehouden