Skip to main content
eerste stappen uitvaart met de de ode

Wat te doen bij overlijden ? De eerste stappen

Neem de tijd voor uzelf. Bel gerust eerst met familie en vrienden en geef ze eventueel nog gelegenheid om langs te komen. De intimiteit van het samenzijn is waardevol, het regelen van de uitvaart kan best even wachten. Als u zover bent kunt u ons bellen. Uitvaartbegeleiding de Ode is dag en nacht bereikbaar. In eerste instantie bespreken en verzorgen we alles rond het opbaren. Vervolgens komen het vastleggen van de uitvaart bij begraafplaats of crematorium en de rouwkaart aan bod. Een compleet overzicht van wat er komt kijken bij het regelen van een begrafenis of crematie vindt u onder uitvaart regelen.

Hoeveel tijd heb je?

V. Is het van belang dat een uitvaartbegeleider zo snel mogelijk langskomt?
A. Nee, dat hoeft niet. Wilt u vlak na een overlijden even alleen of met intimi zijn neemt u daar dan de tijd voor. Wat betreft het afleggen, de stijfheid van het lichaam treedt weliswaar een paar uur na overlijden in maar ook daarna is het nog mogelijk iemand te kleden.

V. Hoe snel moet een overledene het ziekenhuis uit?
A. De keus is aan de nabestaanden. Elk ziekenhuis heeft een plek waar een overledene bewaard kan worden, het mortuarium. In de regel wordt iemand binnen drie uur na overlijden naar dit mortuarium gebracht.

V. Binnen hoeveel dagen moet de uitvaart plaatsvinden?
A. De uitvaart moet wettelijk gezien plaatsvinden uiterlijk de 6e werkdag na de dag van overlijden. Afhankelijk van de dag van overlijden heb je, als je dat zou willen, tot zelfs 9 dagen om alles te regelen.
Daar zijn uitzonderingen op mogelijk in het geval van overlijden in het buitenland, een niet-natuurlijke dood of het niet tijdig in Nederland (terug) kunnen zijn van naaste familie.

Thuis overlijden

V. Waarom is het nodig een arts te bellen?
A. Een arts is degene die een verklaring van overlijden opstelt. Op basis van deze verklaring geeft de Gemeente toestemming tot begraven of cremeren.

V. Is het nodig dat een uitvaartbegeleider snel komt omdat het lichaam anders te stijf wordt om te kunnen kleden?
A. Nee, dat hoeft niet. De stijfheid van het lichaam treedt weliswaar een paar uur na overlijden in maar ook daarna is het nog mogelijk iemand te kleden.

V. Wij willen de overledene graag zelf wassen en kleden. Kan dat?
A. Ja, dat kan. Je kan de laatste verzorging van een overledene als iets praktisch zien maar ook als een afscheidsritueel.

V. Hoe snel kan de Ode er zijn om iemand naar een uitvaartcentrum te brengen?
A. Normaal gesproken kunnen wij er binnen twee uur zijn.

V. Stel wij willen iemand thuis opbaren, kan hij of zij dan al die tijd thuis blijven?
A. Ja, dat kan indien bij het opbaren gebruik gemaakt wordt van een bedkoeling of een kistkoeling. Of een vorm van balseming wordt toegepast.

V. Is de Ode dag en nacht bereikbaar om te helpen bij alles dat nodig is rond het opbaren?
A. Ja de Ode is dag en nacht bereikbaar, 020 4190882, ook op zon- en feestdagen.

Overlijden elders

Overlijden in een ziekenhuis

V. Wat gebeurt er als iemand overlijdt in een ziekenhuis?
A. Het ziekenhuis brengt een overledene in de regel binnen drie uur na overlijden naar het ziekenhuis-mortuarium. Vóór die tijd nog afscheid genomen worden op de afdeling. Een overledene kan eventueel rechtstreeks overgebracht worden van de afdeling naar huis of een uitvaartcentrum, mits dat binnen die drie uur te realiseren is door een uitvaartondernemer, in opdracht van de nabestaanden.

V. Wat is het verschil tussen een ziekenhuis-mortuarium en een uitvaartcentrum?
A. Een ziekenhuis-mortuarium is in de regel praktisch ingericht. Anders dan bij een uitvaartcentrum is geen of beperkt bezoek mogelijk.

V. Waarom krijg ik van het verplegend personeel een kaartje van een uitvaartondernemer?
A. Een aantal ziekenhuizen laat het beheer van het mortuarium over aan een plaatselijke begrafenisondernemer. Het betekent niet dat u aanbevolen wordt met deze onderneming de rest van de uitvaart te regelen.

V. Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het mortuarium van het ziekenhuis?
A. Ja, daar zijn kosten aan verbonden. De prijzen verschillen per ziekenhuis. De kosten vallen niet onder een ziektekostenverzekering maar onder uitvaartkosten.

V. Kan iemand die in het ziekenhuis is overleden toch thuis worden opgebaard?
A. Ja dat kan. U kunt met een uitvaartbegeleider van de Ode het vervoer en het thuis opbaren regelen.

Overlijden in een verzorgingshuis

V. Kan iemand op zijn of haar eigen kamer opgebaard worden?
A. In veel verzorgingshuizen kan dat. Zeker als een begrafenisonderneming de verantwoordelijkheid voor het opbaren op zich neemt.

V. Kan het personeel helpen bij de laatste verzorging?
A. Dat was vroeger de gewoonte. Tegenwoordig verschilt het per huis of het personeel daar de mogelijkheid toe heeft. In het andere geval helpt de Ode daarbij.

V. Hoeveel dagen heb ik voordat de kamer leeg opgeleverd moet worden?
A. Ook dat verschilt per huis. In het slechtste geval moet de kamer leeg vóór de uitvaart. De tendens is om de nabestaanden eerst alle tijd te geven om afscheid te nemen. 

Overlijden in het buitenland

V. Hoe zorg ik dat een overledene terug naar Nederland komt?
A. In het geval de overledene een reis- of ziektekostenverzekering heeft die de repatriëring dekt regelt de verzekeraar in overleg
met de nabestaanden alles dat nodig is om iemand terug naar Nederland te brengen. In het geval er geen dekking is van de repatriëring zullen de nabestaanden zelf een lokale begrafenisondernemer in de hand moeten nemen voor het regelen hiervan.

V. Wat kan ik in Nederland alvast doen zolang de overledene nog in het buitenland is?
A. Contact zoeken met een uitvaartondernemer om de begrafenis of crematie te bespreken en voor te bereiden. Samen vast nadenken over het afscheid en de uitvaart. U kunt de Ode uitvaartbegeleiding dag&nacht bereiken op tel. 020 4190882.

Bij een overlijden moet er snel veel geregeld worden. Terwijl afscheid nemen juist alle tijd nodig heeft. Daarom hebben we hier een aantal tips voor je verzameld. Om tijd te creëren bij het regelen van een uitvaart.