Skip to main content

Inspiratie over begraven of cremeren

Crematorion Zorgvlied

Begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam heeft sinds 2016 een Crematorion; een halfopen ruimte waar je de overledene samen naartoe kunt brengen. De architectuur van dit gebouw nodigt uit om nog één keer met elkaar stil te staan.
De wandeling naar het Crematorion, over het kerkhof, is dezelfde als wanneer iemand wordt begraven. Het kan prettig zijn om de overledene zo weg te dragen door de buitenlucht.
Crematorion Zorgvlied Amsterdam
Je kunt hier met een kleine of grote groep een laatste groet brengen; rondom de kist staan, een toast uitbrengen, een bloem neerleggen, een gedicht voordragen of samen zingen. Het is ook goed mogelijk om aanwezig te zijn bij het invoeren in de oven.
Crematorion Zorgvlied Amsterdam