begraven of cremeren in Amsterdam

Begraven en Cremeren

De keus voor begraven of cremeren kan samenhangen met familiegewoontes. Soms is het een gevoelskeuze voor het element aarde of het element vuur. Het kan ook gaan om hetgeen na de uitvaart rest, een graf of een urn. Een graf is een vaste plek. De as kan overal mee naar toe genomen, bewaard, verdeeld of uitgestrooid worden.

Begraafplaatsen en crematoria in Amsterdam

Amsterdam heeft 4 crematoria en meer dan 7 begraafplaatsen. In uw keus bent u vrij. Zorgvlied en De Nieuwe Noorder liggen aan het water en zijn per boot bereikbaar. Sint Barbara en R.K. Buitenveldert zijn van oorsprong katholiek maar staan open voor iedereen. Ook in het gebruik van de aula, kapel of condoleanceruimte bent u vrij. Eventueel huren we voor u een andere locatie voor de afscheidsbijeenkomst of de condoleance.

Natuurbegraafplaatsen in Nederland

Ook als u kiest voor een begraafplaats of crematorium buiten de stad kan de Ode de uitvaart verzorgen. Wist u dat Nederland een aantal natuurbegraafplaatsen kent? Kijk hieronder voor een overzicht. Bij natuurbegraven staat de verbondenheid met de natuur centraal.

Keuze in graven. Een algemeen graf of een eigen graf

Een algemeen graf is voor meerdere personen en wordt uitgegeven voor 10 jaar. De begraafplaats bepaalt wie er begraven wordt. Na afloop van de 10 jaar wordt het graf geruimd. Een eigen graf is voor 1 of meerdere personen en wordt uitgegeven voor 10 of 20 jaar met recht op verlenging. Als eigenaar bepaal je zelf wie er begraven wordt. Graven worden bijna nergens meer voor eeuwig uitgegeven behalve op natuurbegraafplaatsen. Twee andere verschillen tussen algemene en eigen graven: de kosten van algemene graven zijn lager dan die van eigen graven; de beperkende regels voor grafmonumenten zijn strikter voor algemene dan voor eigen graven.

Crematie en asbestemming

U bent in Nederland geheel vrij om zelf te bepalen wat u met de as doet na de crematie. U kunt de as bijzetten in een urnenmuur van een crematorium of in een bestaand eigen graf op een begraafplaats. U kunt de as laten uitstrooien boven zee of zelf uitstrooien op een plek in de natuur. U mag de as mee naar huis nemen, het verdelen over verschillende bestemmingen om er bijvoorbeeld sieraden mee te laten vullen. De wet stelt één restrictie: u krijgt niet eerder de beschikking over de as dan een maand na de crematie.

Kosten

Bij de keus voor begraven of cremaren kunnen ook de kosten een rol spelen. Wat kost een graf? En wat kost een crematie in de regio Amsterdam? Meer....

Begraven Cremeren Inspiratie

Copyright © 2018 - De Ode - Alle rechten voorbehouden