begraven of cremeren in Amsterdam

Begraven en Cremeren

De keus voor begraven of cremeren kan samenhangen met familiegewoontes. Soms is het een gevoelskeuze voor het element aarde of het element vuur. Het kan ook gaan om hetgeen na de uitvaart rest, een graf of een urn. Een graf is een vaste plek. De as kan overal mee naar toe genomen, bewaard, verdeeld of uitgestrooid worden.

Begraafplaatsen en crematoria in Amsterdam

Amsterdam heeft 4 crematoria en meer dan 7 begraafplaatsen. In uw keus bent u vrij. Zorgvlied en De Nieuwe Noorder liggen aan het water en zijn per boot bereikbaar. Sint Barbara en R.K. Buitenveldert zijn van oorsprong katholiek maar staan open voor iedereen. Ook in het gebruik van de aula, kapel of condoleanceruimte bent u vrij. Eventueel huren we voor u een andere locatie voor de afscheidsbijeenkomst of de condoleance.

Natuurbegraafplaatsen in Nederland

Ook als u kiest voor een begraafplaats of crematorium buiten de stad kan de Ode de uitvaart verzorgen. Wist u dat Nederland een aantal natuurbegraafplaatsen kent? Kijk hieronder voor een overzicht. Bij natuurbegraven staat de verbondenheid met de natuur centraal.

Keuze in graven. Een algemeen graf of een eigen graf

Een algemeen graf is voor meerdere personen en wordt uitgegeven voor 10 jaar. De begraafplaats bepaalt wie er begraven wordt. Na afloop van de 10 jaar wordt het graf geruimd. Een eigen graf is voor 1 of meerdere personen en wordt uitgegeven voor 10 of 20 jaar met recht op verlenging. Als eigenaar bepaal je zelf wie er begraven wordt. Graven worden bijna nergens meer voor eeuwig uitgegeven behalve op natuurbegraafplaatsen. Twee andere verschillen tussen algemene en eigen graven: de kosten van algemene graven zijn lager dan die van eigen graven; de beperkende regels voor grafmonumenten zijn strikter voor algemene dan voor eigen graven.

Crematie en asbestemming

U bent in Nederland geheel vrij om zelf te bepalen wat u met de as doet na de crematie. U kunt de as bijzetten in een urnenmuur van een crematorium of in een bestaand eigen graf op een begraafplaats. U kunt de as laten uitstrooien boven zee of zelf uitstrooien op een plek in de natuur. U mag de as mee naar huis nemen, het verdelen over verschillende bestemmingen om er bijvoorbeeld sieraden mee te laten vullen. De wet stelt één restrictie: u krijgt niet eerder de beschikking over de as dan een maand na de crematie.

Kosten

Bij de keus voor begraven of cremaren kunnen ook de kosten een rol spelen. Wat kost een graf? En wat kost een crematie in de regio Amsterdam? Meer....

Begraven Cremeren Inspiratie

zeemansgraf_3.jpg

Een zeemansgraf

In Nederland is een zeemansgraf niet toegestaan. Wie dat toch wil, zal moeten uitwijken naar landen waar het wel mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn op vier plaatsen uit de kust van Schotland en Engeland troggen aangewezen voor zeebegrafenissen. Op deze plaatsen is de zee meer dan 300 meter diep. Daar mag niet gevist worden en dat wordt ook echt door de milieudienst gecontroleerd. In het Verenigd Koninkrijk komt een zeemansgraf ongeveer 25 tot 30 maal per jaar voor. Een firma, de Britannia Shipping Company for Burial at Sea, levert zo'n twee keer per maand zeebegrafenissen voor ongeveer 3000 pond. Let wel, hier komen nog de verschillende kosten bij om iemand vanuit Nederland naar Engeland te vervoeren.

een zeemansgraf

ovenruimte-crematorium-scha.jpg

Meegaan naar de ovenruimte

In een aantal crematoria is het mogelijk om mee te gaan naar de ovenruimte. Het kan goed voelen om de overledene tot die laatste stap weg te brengen. Zoals je bij een begrafenis meegaat naar het graf en de kist in het graf laat zakken. Een ovenruimte is veelal een technische ruimte, niet echt gebouwd voor rituelen. Maar dat hoeft je niet te weerhouden om daar afscheid te nemen.

In sommige crematoria is het alleen op bepaalde tijden mogelijk iemand weg te brengen. En in sommige crematoria moet je even afwachten of het qua planning van die dag mogelijk is. De kist of baarplank wordt op een speciale tafel neergezet. Met een druk op de knop gaat deze tafel meestal iets omhoog en wordt de deur van de oven geopend. Je zult geen vlammen zien, veelal zie je een gloeiende ruimte. De kist wordt door een duw-mechanisme de oven ingevoerd. De deur sluit zodra de kist in de oven is.

Ovenruimte van Crematorium Schagen.

En dit is de ovenruimte van Crematorium Westerveld.

Zorgvlied in Amsterdam heeft sinds 2016 een Crematorion; een half open ruimte waar je de overledene naar toe kunt brengen na bijvoorbeeld een bijeenkomst. Je kunt er met kleine of hele grote groepen rondom de kist staan. Er is ruimte om een laatste groet te doen. Je kunt ook aanwezig zijn bij het invoeren in de oven, dat moet je echter wel van te vorgen aanvragen.

Dit is de ovenruimte van De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

meegaan naar de ovenruimte

as.jpg

Waarom op een maand de as wachten?

Na de crematie moet je in Nederland 1 maand wachten voordat je kan beschikken over de as. Dat is wat in de Nederlandse wet op de lijkbezorging staat. Deze wet stamt van ongeveer 50 jaar geleden. In die tijd werd het cremeren nog schoorvoetend toegestaan, men was bang dat er allerlei strafbare feiten konden worden verdonkeremaand. Toen was het idee dat je na de crematie nog een strafbaar feit kon opsporen. Ondertussen is de gedachte dat er een soort bezinningsperiode geboden wordt. Men kan nu een maand nadenken over wat er met de as moet gebeuren, zo worden er geen overhaaste besluiten genomen.

waarom op de as wachten?

graf-samen-dichtscheppen-natuurbegraafplaats.jpg

Samen graf dichtscheppen

Je kunt ervoor kiezen om samen het graf dicht te scheppen. Nadat de belangstellenden een handje/ schepje zand als laatste groet hebben achtergelaten kun je met een klein groepje het graf helemaal dichtscheppen. Dit is een flink karwei, er zal gezweet worden. We moeten dit van te voren aan de begraafplaats doorgeven, zij zullen voor scheppen zorgen.

Zelf dichtscheppen van een graf op Natuurbegraafplaats Bergerbos.

Samen een graf dichtscheppen op Begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam.

samen het graf dichtscheppen

kist-dalen-met-touwen-in-de-winter.JPG

Zelf de kist laten dalen met touwen

Je kunt zelf de kist aan touwen in het graf laten zakken. Het is een mooie manier om de overledene helemaal zelf naar dat laatste punt te brengen. Je hebt vier mensen nodig. De begraafplaats zorgt voor de touwen. Nicole, Walther of Mette zullen het ter plekke kort uitleggen en begeleiden.

zelf kist laten dalen met touwen

heup.jpg

Recycling van protheses en goud na de crematie

Metalen overblijfselen worden na de crematie gerecycled. Kunstheupen, botschroeven en rugimplantaten vergaan niet bij een crematie. Ook gouden tanden, trouwringen en horloges worden geen as. Een paar keer per jaar wordt de verzameling opgehaald door OrthoMetals, een familiebedrijf uit het Drentse Zuidwolde. OrthoMetals sorteert de metalen en verkoopt ze aan smelterijen. Die verkopen de metalen door aan de auto- en vliegtuigindustrie. De opbrengst gaat grotendeels terug naar de crematoria die het geld vervolgens doneren aan goede doelen. Om een voorbeeld te noemen, in 2010 haalde de Landelijke Vereniging van Crematoria zo'n 350 duizend euro op. De goede doelen zijn bijvoorbeeld het Koningin Wilhelminafonds, Stichting De Opkikker, Stichting Lieve Engeltjes, Stichting Onderzoek Stofwisselingsziekten, Nierstichting Nederland, KNGF Geleidehonden, Stichting Achter de Regenboog, Villa Pardoes, MS Research en verschillende hospices.

De metalen die achterblijven zijn res nullius, oftewel niemands eigendom. Als je iemand laat cremeren en de sieraden bij de overledene laat, doe je er automatisch afstand van.

wat gebeurt er met de kunstheup na de crematie?

Copyright © 2018 - De Ode - Alle rechten voorbehouden