Skip to main content

Inspiratie voor een afscheidsbijeenkomst

Live muziek bij het wegbrengen

Begeleiding door livemuziek kan heel prettig zijn. Misschien is dit iets wat je kent uit andere culturen. Muziek verzacht de weg naar het graf, en geeft een aangenaam tempo aan het lopen. De laatste wandeling krijgt op deze manier een speciale concentratie.
Je kunt er ook voor kiezen om de muzikant alvast vooruit te sturen. Dan klinkt zijn trombone of viool vanuit de verte, vanaf het graf, en leidt de muziek je door die zware gang naar de laatste rustplaats toe.
Samen zingen is ook heel mooi en troostrijk. Als er op de weg naar het graf samen gezongen wordt werkt dat verbindend en versterkend.