Skip to main content

Inspiratie voor een afscheidsbijeenkomst

Interview tijdens de uitvaart

Een mooie manier om ieders herinneringen te laten klinken is door de aanwezigen te interviewen tijdens de afscheidsbijeenkomst. Je gaat rond met de microfoon en stelt vragen. Op deze manier ontstaat er een ontspannen sfeer. Er vindt een gesprek plaats waar iedereen aan mee kan doen. Als je een geluidsopname maakt van dit live-interview kun je het later nog eens terugluisteren.
interview vraag bij uitvaart

Een schriftelijke vragenlijst

Een ander soort interview is het schriftelijke interview. Een mooie manier om kinderen bij de uitvaart te betrekken. Het kind maakt (eventueel samen met jou) een vragenlijst, kopieert de lijst en deelt hem uit tijdens de afscheidsbijeenkomst. Het is belangrijk dat er wat tijd is om de vragen met aandacht in te vullen. Ofwel tijdens het samenzijn: je zet mooie muziek op en geeft mensen de ruimte om hun antwoorden op te schrijven. Ofwel na afloop: je vraagt iedereen om na de bijeenkomst de lijst in te vullen. Alle ingevulde lijsten samen vormen een mooi herinneringsboek.
interview vragen door kinderen bij de afscheidsbijeenkomst