Skip to main content

Verklaring Gebruik Persoonsgegevens

De Ode, uitvaartbegeleiding

De Ode, uitvaartbegeleiding is een vennootschap onder firma, sinds november 1996 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33284389.

Welke persoonsgegevens door de Ode worden verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten als uitvaartverzorger verwerken wij een aantal van de volgende persoonsgegevens van u. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.
 • • Voor en achternaam
 • • Geslacht
 • • Geboortedatum
 • • Geboorteplaats
 • • Relatie tot de overledene
 • • Adresgegevens
 • • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • • E-mailadres
 • • Bankrekeningnummer (incidenteel)
 • • Kopie ID (incidenteel)
 • • Kopie Bankpas (incidenteel)
 • • burgerservicenummer (BSN, incidenteel)
Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Waarvoor wij deze gegevens gebruiken

 • • Om voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht, bijvoorbeeld bij het voorbespreken van een uitvaart, een offerte op te kunnen stellen.
 • • Om diensten en producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • • Om de financiën rond een uitvaart af te kunnen handelen.
 • • Om opdrachtgevers van uitvaarten te informeren over initiatieven van de Ode voor nabestaanden.

Aan wie wij deze gegevens verstrekken

Er zijn veel partijen betrokken bij de uitvoering van een uitvaart. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt omwille van de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en aan de opdrachtgever van een uitvaart.
Kopieën van ID’s en bankpassen worden verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (bijvoorbeeld de uitkering van een uitvaartverzekering).
De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor de Ode over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart hebben wij het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij zijn aangegaan met de opdrachtgever van een uitvaart of uit de voorbereiding daarvan. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet verrichten.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Met inachtneming van hetgeen hierboven verklaard is over doelen en termijnen heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen. Neemt u daarvoor contact met ons op via contact@ode-uitvaart.nl

Website de Ode – cookies, contactformulier en foto’s

Op haar website gebruikt de Ode analytics-cookies. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. De Ode gebruikt geen marketing-cookies.
Via het contactformulier op de site van de Ode kunt u een vraag stellen. Om u te kunnen antwoorden vragen wij uw naam en e-mailadres.
Foto’s van uitvaarten getoond op onze website zijn geplaats met toestemming van de opdrachtgever van de betreffende uitvaart. Het doel van de foto’s is om bezoekers van de site te informeren over uitvaartmogelijkheden en te inspireren van het afscheid iets persoonlijks te maken. Mocht u zichzelf op een van deze foto’s herkennen en daar bezwaar tegen hebben neemt u dan contact met ons op via contact@ode-uitvaart.nl zodat wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@ode-uitvaart.nl

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling? U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Versie verklaring mei 2018