Skip to main content

Inspiratie over de Ode

Waaloversteek, de brug als monument

Lights Crossing (overstekende lichten) is de titel van het kunstwerk dat deel uitmaakt van de stadsbrug de Oversteek te Nijmegen. De brug, ontworpen door het Belgische bureau Ney/Poulissen architecture & engineering, die op 23 november 2013 in gebruik genomen werd, verbindt de oevers van de rivier de Waal bij Nijmegen op vrijwel exact de plek waar op 20 september 1944 de heldhaftige oversteek door Amerikaanse soldaten heeft plaatsgevonden. Bij die actie kwamen in korte tijd 48 militairen om het leven. Het kunstwerk is opgebouwd uit licht en tijd en verwijst naar die historische gebeurtenis; in de schemering, nadat de stadsverlichting in Nijmegen is aangeschakeld, gaan de 48 paren lichtmasten, die zich op de brug bevinden tussen beide oevers, één voor één aan in het tempo van een trage pas. Beginnend op de zuidoever verlichten de achtereenvolgens aanschakelende lampen het 950 meter lange traject, waardoor de oversteek van licht ongeveer 12 minuten duurt. Pas na het bereiken van de noordoever schakelt de zogenaamde aanstraalverlichting aan, zodat de prachtige brug ook in het donker in volle glorie te zien blijft. bron: Atelier Veldwerk