Skip to main content

Inspiratie over Grafmonumenten

Ekutna begraafplaats, Anchorage

Meer dan 100 “Spirit Houses” zijn er op de begraafplaats in Anchorage, Alaska te vinden, zij huisvesten de ziel van de doden. De grote van het huisje hangt samen met de sociale status van de overledene.
begraafplaats Alaska
een begraafplaats in Alaska 2
begraven in Alaska