Afscheid ten tijde van corona

Beperkingen en alternatieven

Het rondwaren van het corona-virus grijpt diep in op onze uitvaartgewoontes. Wat we vóór 1/2 maart normaal vonden is vandaag de dag not-done. Rond een overlijden zoek je liefdevolle nabijheid, geen sociale distantie. We moeten omschakelen en elkaar daarbij helpen.

Op deze pagina houden we de maatregelen bij die betrekkingen hebben op het regelen van uitvaarten. Daarnaast willen we suggesties aan de hand doen om tóch samen afscheid te kunnen nemen.

Beperkende maatregelen

Maatregelen van de overheid geldend tot 1 juli.
 • Er mogen maximaal 30 personen in een aula mits deze minimaal 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten
 • Condoleances zijn niet toegestaan noch het gebruik van consumpties
Maatregelen van de overheid geldend vanaf 1 juli.
 • Voor ruimtes binnen. Toegestaan aantal personen is onbeperkt mits iedereen (behalve kinderen tot en met 12 jaar) een vaste zitplaats heeft op 1,5 m afstand van elkaar
 • Voor ruimtes buiten geldt hetzelfde. In het geval de gasten echter geen vaste zitplaatsen hebben geldt een maximum van 250 personen.
 • Condoleances en het gebruik van consumpties zijn toegestaan.
Maatregelen van begraafplaatsen, crematoria en uitvaartcentra.
 • Vanwege de 1,5 m maatregel kun je ook na 1 juli in uitvaartcentra, aula's, kerken met een stuk minder personen terrecht dan gebruikelijk. Een paar voorbeelden in Amsterdam: begraafplaats Zorgvlied houdt per 1 juli een maximum aan van 45 personen, De Nieuwe Ooster 60. Bij grotere alternatieve lokaties zoals De Duif en de Zuiderkerk kun je per 1 juli met 100 personen terecht.
Maatregelen door uitvaartondernemingen zoals de Ode:
 • Thuis opbaren mag. Bezoek is voor eigen verantwoordelijkheid
 • Verzorgen en verplaatsen van een overledene gebeurt alleen nog door professionele verzorgers die de beschikking hebben over alle noodzakelijke beschermmiddelen
 • Bij overlijden in een ziekenhuis blijft de overledene bij voorkeur de eerste 24 uur in een koelruimte van het mortuarium van dat ziekenhuis
 • Het gebruik van een kist is niet verplicht. Voorlopig mag een mand, baar en/of lijkwade ook

Suggesties voor alternatieve gebruiken

Opbaren
In plaats van bezoek aan huis of in een uitvaartcentrum. Maak foto’s of een filmpje en deel deze via internet. Verzorg eventueel een live verbinding via Skype zodat je met elkaar kunt praten. Via Skype kunnen tot 50 personen tegelijk meekijken. Via WhatsApp kun je met een groepsgesprek met maximaal 4 personen tegelijkertijd videobellen.

Berichtgeving
Zolang Post.nl niet sluit, maken en versturen wij rouwkaarten. Wij raden aan de kaart in alle gevallen óók digitaal te versturen.

Uitvaart in besloten kring
Als de uitvaart in besloten kring plaatsvindt kun je:

 • Op de kaart alvast aankondigen om op een later tijdstip een herdenkingsdienst te organiseren bijvoorbeeld rond het graf of rond het uitstrooien van de as na een crematie

 • Een live-stream op internet regelen zodat de anderen de uitvaart live kunnen volgen. De Ode kan daarbij helpen

 • Degenen die er niet bij kunnen zijn vragen om op hetzelfde tijdstip dat de uitvaart plaatsvindt een kaarsje te branden, in gedachten bij de overledene te zijn, eventueel een bepaald muziekstuk op te zetten
 • Een pagina op Facebook of een bord op Pinterest te maken waar familie en vrienden berichten en foto’s achter kunnen laten
 • De namen van al degenen die hadden willen komen op de kist schrijven
 • Een plek in de open lucht, bijvoorbeeld op de begraafplaats ipv in de aula te gebruiken om bij elkaar te komen
 • Omdat je met weinigen bij de uitvaart bent kan het programma van sprekers en muziek losser opgezet worden. Iedereen kan om de beurt aan het woord komen, een kaarsje aansteken, de namen noemen van degenen die er niet bij kunnen zijn
Copyright © 2018 - De Ode - Alle rechten voorbehouden